Welkom bij Techmavo

 

De website van Techmavo wordt vernieuwd.  Volg ons hier en via Twitter @Techmavo

Op naar de Top met Technologie; Aantrekkelijk en Doorstroomgericht

Techmavo heeft een geheel eigen leerlijn met een versterkt profiel voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Nederlands en Engels. Door de nauwe samenwerking met regionale bedrijven en vervolgonderwijs krijgen leerlingen onderwijs dat uitdagend, gevarieerd en aantrekkelijk is en de nadruk legt op succesvolle doorstroom naar vervolgonderwijs en succesvolle carrières in de eigen regio. Techmavo hanteert  o.a. het 5O-principe waarbij leerlingen afwisselend actief Onderzoeken, Organiseren, Ontwerpen, Ondernemen en Overbengen. Techmavo heeft een duidelijke focus én ambitie en is mede daardoor aantrekkelijk voor leerlingen, docenten en scholen. Techmavo biedt alles wat een reguliere mavo biedt en meer.   

In de onderbouw krijgen de leerlingen het leergebied Technologie, waarin o.a. zijn opgenomen de delen uit techniek, beeldende vakken en economie. In de bovenbouw krijgen de leerlingen als 6e (GL) of 7e (TL) Technologie en regionaal ingevulde doorstroom-modules.

 

Op deze website vindt u informatie over Techmavo, onze ambassadeurs en resultaten en onderzoek. Actuele informatie vindt u op Twitter.

Voor contact met de initiatiefnemers en contact met ambassadeurs ga naar Contact of stuur een mail naar: info@techmavo.nl